Merke- og planleggingsdager

August 2018

6.-31.

Tilvenning i barnehagen

24.

Eid-feiring

31.

Planleggingsdag

September 2018

6.

Foreldremøte

Oktober 2018

18.-19.

Planleggingsdager, Kanvas storsamling

24.

FN-dagen

Desember 2018

13.

Lucia-feiring

19.

Nissefest

Januar 2019

4.

Planleggingsdag

Februar 2019

6.

Samefolkets dag

Mars 2019

1.

Karneval

April 2019

17.

Onsdag før påske er barnehagen stengt

Mai 2019

6.-10.

Barnehagefotografering - hvilke dag denne uken kommer senere

16.

Felles 17. maitog med korps og de andre barnehagene på Lindeberg

31.

Planleggingsdag

Juni 2019

11.

Sommerfest med barn og foreldre

Juli 2019

8.-21.

Barnehagen er sommerstengt i uke 28 og 29