Merke- og planleggingsdager

September 2022

8.-9.

Planleggingsdag

Oktober 2022

24.

FN markering

27.

Foreldremøte

November 2022

4.

Planleggingsdag

Desember 2022

13.

Lucia

21.

Nissefest

Januar 2023

2.

Planleggingsdag

Februar 2023

6.

Samenes dag markering

17.

Karneval

Mars 2023

29.

Påskefrokost md foreldre

Mai 2023

16.

17. mai markering

19.

Planleggingsdag

Juni 2023

13.

Sommerfest med foreldre